ประเภทของงานสกรีน

การเลือกประเภทของงานสกรีนและการเลือกใช้ ให้เหมาะกับผ้าและชิ้นงาน

ปัจจุบันเทคโนโลยีการพิมพ์ลายลงบนวัสดุชนิดต่าง ๆ นั้นถูก พัฒนาขึ้นมาหลากหลายประเภท แต่เราจะขออธิบายงานสรีน ที่ได้รับความนิยมใช้กันในปัจจุบัน

1.การสกรีนเสื้อระบบ ซิลค์สกรีน ( Silkscreen ) 

เป็นงานสกรีนที่ จะใช้แม่พิมพ์ (บล๊อคสกรีน) เพื่อสกรีนลงบนวัสดุ นิยมใช้สกรีนเสื้อยืด แต่ก็ สามารถสกรีนวัสดุอื่น ๆ ที่มีลักษณะผิวเรียบ อย่างเช่นกระจก ผนัง ร่ม กระเป๋าชนิดต่าง ๆ เป็นระบบที่ใช้ 1 บล๊อค ต่อ 1 สี เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะ และฝีมือในการแกะบล๊อคสกรีน เหมาะกับงานพิมพ์หรือสกรีนจำนวนมาก

2.การสกรีนเสื้อนะบบดิจิตอล ( DGT ) 

อธิบายงาย ๆ เหมือน เครื่องปริ้น inkjet ทั่วไปที่ปริ้นลงกระดาษ ต่างกันที่ ตัวเครื่องสกรีน DGT นี้ สามารถปริ้นสีที่ใช้สำหรับเสื้อยืด Cotton 100 % ลงไปตรง ๆ เหมาะสำหรับ งานที่ ต้องการงานที่มีสีสัน ความละเอียดสูง แต่งานชนิดนี้ก็มีข้อจำกัดอยู่ที่ ความคงทนของเนื้อสีและ ราคาที่ข้อนข้างสูง เมื่อเทียบกับงาน ซิลค์สกรีน

3.การสกรีนระบบดิจิตอลฮีททรานเฟอร์ ( Heart Transfer ) 

หรือ งานรีดร้อน จะเป็นงานสกรีนเสื้อ ที่มีลักษณะคล้ายๆ งานสกรีนดิจิตอล ต่าง กันตรงที่ ขั้นตอนการสกรีนเสื้อ และเนื้อผ้าที่ใช้ จะเป็นการปริ้นแบบลง กระดาษซับลิเมชั่น ด้วยหมึกซับลิเมชัน จากนั้นนำไปรีดด้วยความร้อนลงไป บนเสื้อยืด ที่มีเนื้อผ้าที่มีส่วนผสมของพอลิเอสเตอร์ งานสกรีนเสื้อชนิดนี้ มี ข้อจำกัดตรงที่ไม่สามารถทำบนเสื้อ Cotton 100 % ได้ และ ไม่เหมาะกับ การสกรีนลงบนเสื้อสีเข้ม

Share:

TOP